Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ICTS (zwane dalej „My” lub „Nas”) określa, ktore Twoje dane osobowe będziemy gromadzić i przetwarzać, jeśli zakupisz od Nas następujące usługi i produkty.

O ile nie zostanie to określone inaczej, terminy, o których mówimy w tym oświadczeniu, rozpoczynające się z dużej litery, będą używane w znaczeniu, jakie nadane zostało im w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Usługi

Dostarczamy następujące Usługi lub Produkty (zwane dalej „Usługami”):

 • wynajem naczep/przyczep
 • naprawy i modyfikacje przyczep w naszych warsztatach
 • naprawy i modyfikacje przyczep u klienta (usługi w terenie).

Rejestracja, pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych

Podanie Danych Osobowych przez Ciebie

Ponieważ korzystasz z Usług, możesz zostać poproszony o podanie Nam swoich Danych Osobowych. W tej sytuacji masz możliwość odmówienia podania Danych Osobowych.

Jeśli podasz Nam swoje Dane Osobowe, będziemy pełnili rolę administratora danych. Będziesz musiał zadeklarować, że podane informacje są prawidłowe oraz informawać Nas o wszelkich zmianach ich dotyczących.

Będziemy przetwarzali następujące Dane Osobowe podane Nam przez Ciebie:

 • Nazwisko
 • Imię
 • Numer telefonu
 • Numer telefonu komórkowego
 • E-mail
 • Nazwe użytkownika i hasło
 • Długość pobytu na stronie
 • Adres
 • Numer konta bankowego
 • Date urodzenia
 • Płeć
 • Szczegóły lokalizacji przy pomocy na miejscu
 • Kopie dokumentów tożsamości

Uzyskanie przez Nas danych osobowych ze źródeł zewnętrznych

Oprócz informacji, których Nam sam dostarczysz, możemy również przetwarzać Dane Osobowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych, na przykład z rejestru podmiotów gospodarczych w Izbie Handlowej.

Grupa spółek ICTS

ICTS składa się z różnych podmiotów prawnych. Niniejsza polityka prywatności wydana została w imieniu ICTS; oznacza to, że jeśli w polityce prywatności jest mowa o „ICTS”, „My”, „Nas”, „Nasze”, dotyczy to konkretnej spółki w grupie ICTS, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.

Cele przetwarzania Danych

Przetwarzamy twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • umożliwi to Nam świadczenie Tobie Naszych usług.
 • umożliwi to Nam informowanie Cie o tym, co się dzieje w Naszej organizacji oraz informowanie o innych usługach i produktach.
 • umożliwi to Nam przyjęcie Twoich płatności za dostarczone przez nas usługi.
 • umożiwi to Nam polepszenie jakości naszych Usług i lepsze dostowanie ich do życzeń użytkowników.

Podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzali Twoje Dane Osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Udzieliłeś Nam pozwolenia na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w jednym lub więcej celów.
 • Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, której jesteś stroną, bądź do podjęcia na Twoją prośbę działań przed zawarciem danej umowy.
 • Przetwarzanie jest konieczne, aby przestrzegać zobowiązan prawnych, za które my jesteśmy odpowiedzialni.
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, na przykład w kontekście działań marketingowych oraz monitorowania sposobu, w jaki osoby odwiedzające Naszą stronę korzystają z niej.

Dostarczanie Twoich Danych Osobowych Osobom Trzecim

Możemy dostarczać Twoje Dane Osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • Naszemu księgowemu i Organom Podatkowym, w celu prowadzenia Naszej administracji oraz wywiązywania się ze zobowiązań prawnych w zakresie Ustawodawstwa Podatkowego;
 • organizacjom, które zatrudniamy w celu przetwarzania danych, na przykład w kontekście hostingu danych lub rozsyłania biuletynów informacyjnych;
 • organizacjom, które zatrudniamy w celu ściągnięcia ewentualnych, przyznanych Nam roszczeń;
 • organizacjom, które zatrudniamy w kontekście Usług w Terenie w celu świadczenia usług w miejscu awarii

Okres przechowywania Danych Osobowych

Będziemy przechowywali i Przetwarzali Twoje Dane Osobowe przez wymagany ustawowo i/lub dozwolony okres. Jeśli wymagane ustawowo i/lub dozwolone okresy wygasną, użyjemy następujących kryteriów w celu określenia długości okresu, przez który będziemy przechowywać i Przetwarzać Twoje Dane Osobowe:

 • jak długo dane osobowe konieczne są do świadczenia Tobie Naszych usług;
 • jak długo dane osobowe konieczne sa do świadczenia usługi i ostatecznego rozpatrzenia skarg po zakończeniu Naszej wspolpracy, biorąc również pod uwagę termin przedawnienia, po którym wygaśnie Twoje roszczenie w odniesieniu do Nas;
 • lub pozwolenia udzielonego Nam przez Ciebie, które nie zostało wycofane i jest nadal ważne;
 • bądź wówczas, gdy mamy uzasadniony interes w zatrzymaniu Danych Osobowych.

Twoje prawa

Masz prawo zwrócić się do Nas o sprawdzenie i poprawienie lub usunięcie Twoich Danych Osobowych, lub na ograniczenie przetwarzania dotyczącego Twoich Danych, a także prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu. Masz również prawo do przeniesienia danych.

Prośby o skorzystanie z jednego lub więcej Twoich praw należy przesłać do:
Mr Y. Van Goethem
Group IT Director
Lanceloot Blondeellaan 11
8380 Zeebrugge (Belgium)
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T +32(0)50 54 20 26
Tel. kom.: +32(0)471 90 26 00

Jeśli wymaga tego prawo, po zweryfikowaniu Twojej tożsamości, rozpatrzymy Twoją prośbe w terminie ustawowym i zweryfikujemy ją w odniesieniu do ustawowych warunków i wyjątków dotyczących prawa, z którego chcesz skorzystać, i poinformujemy Cie czy, i jeśli tak, to w jaki sposób prośba Twoja zostanie spełniona.

Anulowanie pozwolenia

Jeśli udzieliłeś pozwolenia na przetwarzanie Twoich danych osobowych, będziesz miał prawo do jego odwołania w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na legalność przetwarzania w oparciu o Twoje pozwolenie, które miało miejsce przed jego odwołaniem. Jednoczesnie poprzez odwołanie pozwolenia stracisz możliwość korzystania z Naszych Usług.

Prawo do skarg

Pomimo dbałości, z jaką dokonujemy przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz być niezadowolony ze sposobu, w jaki użyliśmy Twoich danych. W takiej sytuacji możesz złożyć skargę w Naszej organizacji do następującej osoby kontaktowej:
Mr Y. Van Goethem
Director Data Management
Lanceloot Blondeellaan 11
8380 Zeebrugge (Belgium)
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T +32(0)50 35 28 97
F +32(0)50 54 60 88
Tel. kom.: 32499 30 70 80

Masz również prawo do złożenia do Urzędu Ochrony Danych skargi dotyczącej Naszego Przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Adres pocztowy w Holandii to:
PO Box 93374
2509 AJ The Hague
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

W Polska:
Bureau of the Inspector General for Personal Data Protection
Stawki 2
00-193 Warszawa
Phone: (+48 22) 531 03 88
Fax:     (+48 22) 531 03 99
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Homepage:     www.giodo.gov.pl

Zobowiązanie do podania informacji

Nie jesteś zobowiązany do podania Danych Osobowuch. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości (dalszego) korzystania z naszych Usług.

Automatyczne podejmowania decyzji

Nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, które obejmuje również profilowanie.

Kraje trzecie

Nie będziemy udostępniali Twoich Danych Osobowych stronom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej w paragrafie „Pliki cookie”.

Pliki cookie

Nasze strony internetowe oferujac uslugi wykorzystują funkcjonalne pliki cookie, co pozwala na zaoferowanie Ci właściwie funkcjonującej strony internetowej i stworzenie pozytywnego doświadczenia przy uzytkowaniu strony. Korzystamy ponadto z Google Analytics. Używamy tej usługi w celu prowadzenia i uzyskiwania raportów o sposobie, w jaki odwiedzający korzystają ze strony. Jeśli przepisy wymagają tego od Google, Google może przekazać te informacje stronom trzecim. Może tego dokonać również w sytuacjach, w których strony trzecie przetwarzają informacje dla Google. Na to nie mamy żadnego wpływu. Nie daliśmy Google żadnego pozwolenia na wykorzystanie uzyskanych informacji analitycznych do świadczenia innych usług oferowanych przez Google.

Informacje zbierane przez Google podlegają anonimizacji na tyle, na ile jest to możliwe. Nie zostanie udostępniony Twój adres IP. Informacje są przenoszone i przechowywane przez Google na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Google zobowiązuje się przestrzegać zasad Privacy Shield i bierze udział w programie Privacy Shield amerykańskiego Departamentu Handlu. Oznacza to, że istnieje odpowiedni poziom ochrony przetwarzania danych osobowych.

Nie korzystamy z plików cookie typu śledzącego.

Marketing

Możemy wykorzystać Twoje Informacje Osobowe do przesyłania Ci materiałów marketingowych o Naszych produktach, a także o usługach i ofertach, które mogą być interesujace dla Ciebie. Otrzymywać będziesz materiały marketingowe jedynie wówczas, gdy udzieliłeś Nam na to zgody, lub jeśli kupiłeś od Nas produkty lub usługi i nie zastrzegłeś, że nie chciałbyś otrzymywać od Nas materiałów marketingowych.

Możesz poprosić Nas o zaprzestanie wysyłania materiałów marketingowych przy pomocy linku zamieszczonego w mailach marketingowych wysyłanych do Ciebie, lub poprzez kontakt z nami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być okresowo zmieniane.

Wersja z sierpnia 2018 r.