High value vervoer

Transport kontenerowy

Do przewozu kontenerów służą naczepy podkontenerowe ze stałą konstrukcją lub uniwersalne. Stopień wymaganej elastyczności przewozu kontenerów o określonej długości determinuje wybór naczepy.
Naczepa podkontenerowa o stałej konstrukcji charakteryzuje się minimalną wagą własną i niskim ryzykiem uszkodzenia, podczas gdy naczepa uniwersalna jest bardziej elastyczna i umożliwia przewóz różnych rodzajów ładunków. Zachęcamy do zapoznania się z charakterystyką naczepy podkontenerowej o stałej konstrukcji oraz naczepy podkontenerowej uniwersalnej.