Werkplaatsen_productpage_topbeeld

Prace konserwacyjne związane z przeglądem technicznym APK

Aby zapewnić pozytywny wynik przeglądu technicznego APK, w warsztatach Grupy ICTS przeprowadzane są (prewencyjne) prace konserwacyjne naczep. Na przykład, sprawdza się stan okładzin hamulcowych i w razie konieczności wymienia na nowe. Jest to tak zwany przegląd hamulcowy.
Ponadto sprawdzane i w razie konieczności wymieniane są światła, dokonuje się (wzrokowej) kontroli opon, a w sytuacji, gdy pracownik stwierdzi ich nadmierne zużycie opony są wymieniane na nowe. Sprawdzane są również mieszki oraz łożyska pod kątem obluzowania.