Fieldserivices_top_beeld

Prace konserwacyjne i naprawy na miejscu według stałego lub ruchomego harmonogramu

Dzięki w pełni wyposażonej furgonetce serwisowej, ICTS może wykonywać prace konserwacyjne (zgodnie ze stałym lub ruchomym harmonogramem) lub wszelkie niezbędne naprawy dla klientów posiadających lub nie posiadających własnego warsztatu. Stały harmonogram prac konserwacyjnych oznacza, że ICTS przyjeżdża do klienta w umówionym dniu lub czasie i wykonuje wszelkie niezbędne prace bez konieczności angażowania (stałego) personelu klienta, co zmniejsza jego koszty.