Fieldserivices_top_beeld

Kontrole i naprawy na nabrzeżach

Ten sam przywilej wstępu do miejsc o ograniczonym dostępie jak w przypadku terminali kolejowych i lotnisk dotyczy również nabrzeży. To upoważnienie ma kilka zalet i zapewnia korzystne rozwiązanie dla każdej ze stron: Jeśli w momencie dojścia do nabrzeża promu, na którym znajduje się naczepa okaże się, że naczepa jest uszkodzona, zwykle oznacza to, że do uszkodzenia doszło w trakcie przeprawy. Istnieje wówczas możliwość przeprowadzenia inspekcji od razu po dojściu do nabrzeża, a koszty uszkodzeń, które wystąpiły na pokładzie promu zostaną pokryte przez operatora promu.

Dzięki temu czas przestoju będzie minimalny i nie wystąpią żadne inne wtórne uszkodzenia pojazdu. Klient może wystąpić do przedsiębiorstwa żeglugowego o zwrot kosztów naprawy, również z tytułu gwarancji. To oznacza podwójny zysk.

Oprócz kontroli i napraw szkód, Grupa ICTS wykonuje również prewencyjne kontrole i prace konserwacyjne naczep w okresie oczekiwania naczepy na czarter lub spedytora. Takie prace obejmują sprawdzenie opon i profilu, pomiar ciśnienia w oponach i dopompowanie, sprawdzanie i, w razie konieczności, naprawę pasów mocujących dla lepszego zabezpieczenia ładunku oraz naprawy plandeki lub nadbudówki. Wszystkie te operacje są wykonywane podczas postoju naczepy, tak aby nie powodować opóźnień i zapewnić optymalne wykorzystanie naczep przez klientów!