Werkplaatsen_productpage_topbeeld

Konserwacja i naprawa ciężarówek

Grupa ICTS dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz odpowiednim sprzętem do wykonywania wszelkich niezbędnych prac konserwacyjnych ciężarówek.