Fieldserivices_top_beeld

Obsługa floty w lokalizacji klienta

Grupa ICTS oferuje wyjątkową koncepcję, która umożliwia pracownikom ICTS obsługę floty w lokalizacji klienta. W praktyce oznacza to, że flota klienta pozostaje w użytku wyłącznie w niepełnym wymiarze, tj. w momencie, kiedy klient tego potrzebuje, zgodnie z określonym projektem lub określoną liczbą godzin. Takie rozwiązanie wiąże się z oszczędnością kosztów zatrudnienia stałego personelu.

>